Úřední deska

1 2 3    
 

Oznámení o zasedání ZO Brloh 29.9. 2020 od 19:00 na OÚ

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje

 

Výzva k podání nabídky, prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace stavby "Chodník v Benešovicích"

 

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí Obce Brloh pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

 

Oznámení o vydání aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje Pardubického kraje

 

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Brloh pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října

 

Opatření obecné povahy - MZE

 

Opatření obecné povahy - Příloha č.1 - MZE

 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2020 Svazku obcí Přeloučska

 

Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Sdružení obcí Přeloučska

 Kalendářvíce..