018 zleva Marie Jicinska(Volejnikova),Helena Jicinska(Maskova),Zdenek Kosina,Ruzena Jicinska(Jirakova)