Dnes je Úterý 16.7.2024 ,
svátek má  
Luboš

O Brlohu

Brloh je vesnice která se nachází 4 km jižně od Přelouče se 106 domy a 231 obyvateli.Jméno ves dostala zřejmě od brlohů divoké zvěře,jmenovitě od vlků.Náležela k bývalému panství Žehušickému.Stávala zde tvrz s poplužním dvorem a to na místech dnešního čp.14 a 16.

Roku 1537 prodal Diviš Bošinský z Božejova Brloh se dvorem poplužním Janu Holcovi

z Nemošic a ten r.1541 Vilému Dobřenskému z Dobřenic.Roku 155O se zde usadil Zdeněk Dobřenský z Dobřenic,po něm Eva Stropínova z Dobřenic,která držela též Benešovice,ale r.1664 prodala tvrz i se vsí Seníkem panu Adamovi z Brloha,který pocházel ze zemanského rodu ze .14 století.Rod vymřel okolo r.1715.

Brloh leží na potoku Brložském,který počínaje jihovýchodně od Turkovic,protéká jimi,pak Sovolusky,Lhotou,Pelechovem,Brlohem,Štrampouchem ke Škudlům a vlévá se do Labe.

Brloh vznikl asi ve 12.století,kdy obyvatelstvo pro nedostatek místa v rovinách,se tlačilo na Železné hory.Jméno vsi je velmi příhodné,neboť leží v kotlině,v pravém horském zákoutí,jež obklopují od východu a jihu stráně porostlé borem.Od "Brložského dvoru" je na ves pěkný pohled.Stavení jsou roztroušená,nejvíce jich je nakupeno podél silnice od severu k jihu a od východu k západu.

Brloh leží na opuce,která je asi 8 m silná,pod ní je křemenec.

Západně od Brlohu se nachází les na "Dílech" a dále 275 m vysoký kopec "Březinka".

Sídla zde byla až do roku 1901 vesměs dřevěná,teprve po třech požárech se stavělo z cihel a kamene.

V současnosti žije obec Brloh bohatým životem.Všem obyvatelům slouží místní hostinec s pěkným velkým sálem,kde se pořádají vyhlášené plesy a jiné oslavy.