Dnes je Úterý 16.7.2024 ,
svátek má  
Luboš


Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výpis povinně zveřejňovaných informací veřejnoprávními subjekty.

1. Oficiální název Obec Brloh
2. Důvod a způsob založení ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení)
3. Organizační struktura Organizační struktura OÚ Brloh - viz.zde
4. Kontaktní spojení Kontaktní spojení OÚ Brloh - viz.zde
5. Případné platby můžete poukázat č.ú. 11324-561/0100
Komerční banka, a.s.
6. IČO 00273384
7. DIČ Daňové identifikační číslo
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok - viz.zde
9. Žádosti o informace Informace lze získat osobně na Úřadu obce Brloh, e-mailem nebo poštou, viz Kontaktní spojení
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti je možno osobně doručovat nebo posílat poštou na Úřad obce Brloh, viz Kontaktní spojení
11. Opravné prostředky Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spravni_rad/
12. Formuláře Dostupné na www.mvcr.cz, připadně na OÚ Brloh
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Dokumentaci tohoto typu úřad obce nezpracovává.
14. Nejdůležitější předpisy Zákon č. 128/2000 Sb. (obecní zřízení), zákon č. 106/1999Sb. o veřejném přístupu k informacím - viz www stránky MV ČR - www.mvcr.cz
Seznam OZV
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Dostupné informace poskytuje OÚ Brloh občanům obce zcela zdarma
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací. - viz.zde
17. Seznam organizací Sbor dobrovolných hasičů
Zahrádkářský svaz