Aktualityvíce..

Leták Českého statistického úřadu ke KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

 

Informace Českého statistického úřadu ke KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

 

PRODEJ KUŘIC A KRŮT - podrobněji viz. letáček

 

Úhrada místních poplatků (popelnice a psi) - MOŽNO PLATIT PŘEVODEM NA ÚČET

POPELNICE - sazba poplatku činí

  • 650 Kč/poplatník nebo "chalupa"
  • 400 Kč/poplatník s úlevou (osoba, která dosáhne v kalendářním roce 18 a méně let věku nebo dovrší v kalendářním roce 75 a více let věku)
  • dítě narozené v roce 2021 je od poplatku osvobozeno

PSI - sazba poplatku činí ročně

  • 100 Kč .. za prvního psa
  • 150 Kč .. za druhého a dalšího psa téhož držitele

Poplatek je splatný jednorázově PŘEVODEM na účet č. 11324561/0100, VS-viz. příloha, nebo každé pondělí od 18 hod. do 20 hod. na OÚ. Známka na popelnici již není třeba.

 

Upozornění pro RYBÁŘE

Vážení rybáři, žádáme Vás, aby jste nejpozději do 19.1.2021 vrátily povolenky za rok 2020 na OÚ, popř. můžete povolenky vhazovat do poštovní schránky u č.p. 43 (starosta).

 Úřední deskavíce..

Rozhodnutí Měú Přelouč - Oprava místní komunikace na Štrampouch - SP

 

Oznámení o zasedání ZO Brloh 17.5.2021 od 18:30 na OÚ

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze rok 2020 - DSO Svazek obcí PŽH

 

Svazek obcí Podhůří Železných hor - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020

 

Hromadný předpis k dani z nemovitých věcí - Finanční úřad pro Pardubický kraj

 

Opatření obecné povahy MěÚ Přelouč- Přechodná úprava provozu v BENEŠOVICÍCH

 

Rozpočtové opatření č. 1/2021

 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Svazku obcí Přeloučska na rok 2021

 

Rozpočtové opatření č.4/2020

 

Schválený rozpočet na rok 2021

 Kalendářvíce..