Aktualityvíce..

Pokyny k úhradě místních poplatků (popelnice a psi)

POPELNICE - sazba poplatku činí

  • 550 Kč/poplatník nebo "chalupa"
  • 300 Kč/poplatník s úlevou ( osoba, která dosáhne v kalendářním roce 18 a méně let věku nebo dovrší v kalendářním roce 75 a více let věku)

a je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

PSI - sazba poplatku činí ročně

  • 100 Kč .. za prvního psa
  • 150 Kč .. za druhého a dalšího psa téhož držitele
 

Tradiční ples

Srdečně Vás zveme dne 20.2.2016 od 20.00 hod. na Tradiční ples (zahrádkářský), který se uskuteční v hostinci U Vavřince, v Brlohu. Hrát k tanci a poslechu budou Staré Páky - Pepa Žák a Honza Kment.

 

Zveřejnění volných pracovních míst SVOS Přelouč

 

Turnaj ve stolním tenise

Obecní úřad Brloh si vás dovoluje pozvat na turnaj ve stolním tenise, který se uskuteční v sobotu 5.3.2016 od 14 hod. v hostinci U Vavřince. Podrobněji viz. pozvánka.

 

Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Zajímavá nabídka pro vlastníky starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, kteří se hlavní měrou podílejí na znečištění ovzduší v naší obci v topné sezóně. Dotace min. 70%. Podrobněji viz. příloha.

 Úřední deskavíce..

Určení termínu sčítání zvěře

 

Výzva vlastníkům nedostatečně identifikovaných nemovitostí

 

Seznam nedostatečně identifikovaných nemovitostí v KN - děleno dle obcí

 

Informace pro veřejnost k nedostatečně identifikovaným pozemkům v Katastru nemovitostí

 Kalendářvíce..